Klachtenprocedure

Sinds april 2017 ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en de geschilleninstantie Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT). Dit betekent dat ik als erkend alternatief therapeut voldoe aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)  stelt aan zorgverlening.Wanneer je als klant van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg,  gaat mijn voorkeur er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Vind je dat om welke reden dan ook niet prettig, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor meer informatie over het indienen en de procedure verwijs ik je naar het geschillenreglement van het GAT.